Rådgivning

Bedre Økonomitjenester tilbyr økonomiske rådgivningstjenester på ulike områder, bl.a. innenfor etablering, budsjettering og finansiering. Som regnskapsfører vil vi ha god oversikt over ditt selskap og dermed kunne tilby slike tjenester til en gunstig pris.

På områder vi ikke selv har tilstrekkelig kompetanse kan vi fungere som bindeledd mellom bedriften og andre kompetansemiljø.

 


Budsjettering og
planlegging

De fleste bedrifter har god nytte av å bruke tid på planlegging. Vi bistår med å utarbeide driftsbudsjett og likviditetsbudsjett og knytter disse opp mot  regnskapet sånn at du enkelt kan følge med på hvordan du ligger an i forhold til planen.

Etablering av budsjetter trenger slett ikke å være en omfattende jobb, og når rammeverket først er gjort kreves ofte bare justeringer fra år til år.


Innleid økonomisjef

Har du behov for en økonomimedarbeider men har ikke arbeidsmengde nok til å forsvare en ansettelse? Da kan det være et godt alternativ å leie denne tjenesten på timebasis. Du får da en person som kjenner din virksomhet og som jobber akkurat det antall timer du har behov for.


Etablering,
kapitalutvidelser etc

Vi har lang erfaring med bedriftsetableringer og kan bistå med nødvendig kompetanse enten du planlegger å etablere ny virksomhet, trenger kapitalutvidelse eller skal søke om finansiering. I dette inngår
bl.a.:

  • kapitalutvidelser, dokumenter og kommunikasjon med revisor
  • utarbeidelse av forretningsplaner
  • etablering nytt selskap, stiftelsesdokumenter
  • søknad om lån/tilskudd fra Innovasjon Norge, bank m.fl.

Styrearbeid

Dess større og mer kompleks bedriften er, dess større fokus bør man ha på styrearbeid. Et styre som følger opp ledelsen og bidrar til å holde fokus og stø kurs kan være svært verdifullt. Små virksomheter har ikke det samme behovet, men vær oppmerksom på at aksjeloven stiller tydelige krav til alle aksjeselskap, og det finnes regler som også små selskap må følge. Uansett behov, vi kan hjelpe med å få styrearbeidet inn i ordnede former.