Komplette regnskapstjenester

Bedre Økonomitjenester tilbyr en komplett regnskapstjeneste som dekker de fleste behov innenfor regnskap, lønn og økonomistyring. Felles for våre tjenester er at vi tilbyr online skybaserte, fleksible løsninger hvor du i stor grad selv bestemmer hvilke tjenester du vil kjøpe. Denne løsningen betyr også at du kan få tilgang regnskapet når som helst  - og hvor vi verden du måtte befinne deg.


Bokføring

Overtakelse av et nytt regnskap starter med en grundig gjennomgang av bedriften og den virksomheten som drives. Dette gjøres kostnadsfritt og er for oss et viktig grunnlag for å forstå problemstillinger og for å etablere et solid fundament for en god tjeneste.

Oversendelse av bilag kan skje elektronisk eller på gammelmåten. Frekvensen bestemmer du selv, selv om vi oppfordrer til månedlig oppdatering av regnskapet. I tillegg til løpende bokføring og avstemming tilbyr vi naturligvis tjenester som:

 

  • Utbetalinger (remittering, OCR)
  • Avdelings- og prosjektregnskap
  • Årsregnskap/ligningspapirer
  • On-site bokføring i dine lokaler hvis ønskelig

 

 

 


Elektronisk
dokumenthåndtering

Skann dine bilag og send dem til oss, eventuelt kan dine leverandører sende faktura direkte til oss. Deretter kan du selv gå inn og godkjenne fakturaer, godkjenne betalinger osv. og du vil alltid ha tilgang til dine bilag i et elektronisk arkiv. Velg den løsningen som passer for deg.


Rapportering

Regnskapsrapportene er resultatet av regnskapsføringen. Det er verktøyet du som bedriftsleder skal bruke for å vurdere økonomisk stilling og utvikling, og som blir grunnlag for gode beslutninger.


Ulike bedrifter har ulike behov, og vi tilpasser rapportene etter dine behov. Du skal på en enkel og oversiktlig måte kunne følge utviklingen og sammenligne mot budsjett og foregående perioder. 

Med vår fleksible online-baserte løsning kan du velge å hente ut dine egne rapporter når du måtte ønske det.


Lønn

Vi gjør lønnskjøringene dine og sørger for riktig avgifts- og skattemessig  behandling. Du velger selv om lønnslipper skal distribueres elektronisk eller på «gammelmåten». Vi sørger naturligvis også for innrapportering av skatt/arbeidsgiveravgift og lønns- og trekkoppgaver ved årsskiftet.

Ønsker du å forenkle timefangsten i din bedrift kan vi også bistå med effektive, elektroniske løsninger som bl.a. innebærer at både ledelse og ansatte slipper å forholde deg til haugevis med papir.


Fakturering

Vi kan tilby en svært fleksibel og individuelt tilpasset løsning for fakturering.

Du kan velge som du vil

  •  Gjøre hele jobben med fakturering selv,
  •  Alternativt legge inn ordrene og la oss gjøre fakturering og distribusjon.
  •  Eller du kan oversende oss ordregrunnlaget og vi gjør hele jobben.
  •  Sende ut faktura på papir, epost eller eFaktura.

Uansett hva du velger kan du til enhver tid ha full oversikt over det som er fakturert.


Purring og inkasso

På samme måte som fakturering kan du også her velge mellom ulike løsninger. Gjøre alt selv eller la oss gjøre hele jobben, eventuelt gjøre purringene selv og la oss ta jobben med inkasso.