Autorisert
regnskapsførerselskap

Bedre Økonomitjenester AS er et autorisert regnskapsførerselskap lokalisert i Mo i Rana, som tilbyr regnskapsføring og andre økonomitjenester til næringslivet.

Vår grunnfilosofi er at regnskapsførsel skal være mer enn bokføring og tall, og i større grad være en tjeneste som aktivt bidrar til å øke verdiskapning og lønnsomhet hos våre kunder. Ved å bygge nære og gode relasjoner blir det mulig å være både rådgiver, regnskapsfører og samtalepartner i en og samme tjeneste.

Regnskap skal være enkelt å forstå. Derfor har vi fokus på enkle og oversiktlige rapporter, og vi gjør den opplæring som er nødvendig for at du som kunde skal ha størst mulig utbytte av våre tjenester.


Mer enn
bare bokføring

Vi mener god regnskapsførsel handler om langt mer enn bare bokføring og håndtering av bilag. Vår oppgave er i like stor grad å sørge for at regnskapsrapportene gir mening og nytte for deg som kunde. Et ekte en- gasjement rundt din virksomhet, dine produkter og tjenester, gjør det mulig for oss å være både rådgiver, samtalepartner og regnskapsfører i en og samme tjeneste.

Det må heller ikke koste ikke noe ekstra. Tvert imot, engasjement gjør hverdagen bedre både for oss og for deg, og bidrar til bedre samhandling og effektivitet.

 

Det skal
være enkelt

Regnskapsrapporter skal ikke være vanskelig å forstå. Vi tilbyr oversik- tlige og forståelige rapporter tilpasset det du har behov for å vite om økonomi og utvikling i akkurat din bedrift. I vårt konsept vil du alltid ha tilgang til rapporter på det detaljnivået du selv ønsker.

 

 


tilstrekkelig oversikt
tilpasset ditt behov

Noen får tilstrekkelig oversikt over sin økonomi gjennom enkle, oppdaterte regnskapsrapporter annenhver måned. Andre vil ha behov for månedlig rapportering, gjerne med avdelings- og prosjektregnskap. Vi tilpasser rap- portering og oppfølging etter ditt behov.


Bedre organisering
– bedre økonomi

Vi gjør en rask analyse av dokumentstrømmen i ditt selskap og kommer med forslag til eventuelle forbedringer. På denne måten kan vi gripe fatt i problemstillinger på et tidlig nivå og bidra til at organisering av bilag, do- kumenter og administrative rutiner optimaliseres. For mange vil dette in- nebære sparte kostnader. Bl.a. fordi det vil medgå langt færre timer til regnskapsførsel og fordi bedre rutiner kan medføre redusert tidsforbruk til egen administrasjon.