Priser

Vi har følgende priser på våre tjenester
(eks mva): 

Bokføring/avstemming 690 pr time
Lønnskjøringer 949 pr time
Årsavslutning, LT-oppgaver 949 pr time
Rådgivning: 890 pr time
Andre adm. oppgaver 890 pr time
Fastpriser kan være aktuelt i tilfeller hvor bilagsmengden er oversiktlig og stabil.

Vi synes det er greit med åpenhet og har derfor valgt å synliggjøre våre priser. Husk uansett at timepriser vanligvis sier lite om hvor stor sluttregningen blir. Vi jobber effektivt og med effektive løsninger, dermed blir totalprisen gunstig.